එක්සත් ජනපදය සමඟ අත්වැල් බැඳගන්න

ලිපිනය: මහල 6, හුයිචෙන් කාර්මික ගොඩනැගිල්ල, හුයිෆෙන්ඩොං 2 පාර, ෂොංකායි අධි තාක්‍ෂණික කලාපය, හුයිෂෝ, ගුවැන්ඩොං, චීනය

ගූගල් සිතියමේ බලන්න

අප අමතන්න

ජංගම: + 86-13790758128
දුරකථන: + 86-752-2299187

විද්යුත් තැපෑල:michelle@jinghao.cc
ජංගම / වට්ස්ඇප්: +86 13790758128