එක්සත් ජනපදය සමඟ අත්වැල් බැඳගන්න

අප අමතන්න

ලිපිනය: 6 වන මහල, හයිචෙන්ග් කාර්මික ගොඩනැගිල්ල, අංක 9, හයිෆෙන්ග් නැගෙනහිර 2 වන පාර, සොංකායි අධි තාක්‍ෂණික කලාපය, හුයිෂෝ නගරය, චීනය.

ගූගල් සිතියමේ බලන්න  

ජංගම: + 86-13790758128
දුරකථන: + 86-752-2299187

විද්යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] (වෙළඳ)
ජංගම / වට්ස්ඇප්: +86 13790758128

විද්යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] (සේවාලාභී සේවය)